logo


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sağlığı Planı

HABERLER

 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sağlığı Planı

  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sağlığı Planı


  İstanbul Beylikdüzü Anaokulları arasında yer alan ve İstanbul'un en kaliteli, nitelikle değerler eğitimi veren eğitim öğretim kurumu olan Özel Nurtopu Anakolumuza ait 2018-2019 yılı Okul Sağlığı Planı hazırlanarak yayımlanmıştır. 

  Okul sağlığı; öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalıĢmaların tümü olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de 2015-2016 öğretim yılı verilerine göre okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 17.588.958 öğrenci bulunmaktadır.
  Ülkemizde okul sağlığı çalışmaları, 1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile başlatılmıştır. Halen okul sağlığı alanında, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli konularda aktif olarak yürütülen pek çok program ve proje bulunmaktadır.

  Okul sağlığı çalışmalarının başarısı, sağlık ve eğitim sistemlerinin işbirliği ve entegrasyonu ile mümkündür. Bu amaçla 17.05.2016 tarihinde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve T.C. Sağlık Bakanlığı (SB) arasında “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Çağdaş okul sağlığı programlarında bütüncül yaklaşım büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki okul sağlığı yaklaşımının daha geniş kapsamlı ve bütüncül olması için çalışmalar başlatılmış olup, ilgili Bakanlıklar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla Bilim Kurulu ve Yönlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Hazırlık çalışmalarının ardından her iki Bakanlık arasında varılan mutabakat ile “Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı” başlatılmıĢtır. Bu Program, okullarda şu ana kadar okul sağlığı kapsamında yürütülen ve yürütülecek olan tüm program ve projelerin çerçevesini oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu Programın, ülkemizin okul sağlığı modelini oluşturması hedeflenmiştir.

  
Diğer Haberler