logo


Hakkımızda

 • Hakkımızda

  Hakkımızda


  ÖZEL NURTOPU ANAOKULU; İSTANBUL'UN EN KALİTELİ VE NİTELİKLİ DEĞERLER EĞİTİMİ VEREN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU. 

  Kuruluş ve fiziki imkanlar;

  Özel Nurtopu Anaokulu İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Trabzon ili Sürmene ilçesi doğumlu Fatma ÇEBİ tarafından kurulmuştur. Eğitim öğretim hayatına başladığı 2009 yılından bu yana her sene daha da büyüyüp gelişerek bugün 3 katlı 300 metrekare kapalı alana 100 metrekare çocuk bahçesi park ve sosyal , kültürel etkinlik alanına sahip bir kurum haline gelmiştir. Bu zaman zarfında bizlerle birlikte olan tüm velilerimize  ve değerli çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmiş ve her geçen gün daha da fazla emek ve zaman harcayarak evlatlarımıza ve velilerimize geçmişe baktıklarında bizleri hayatlarının en güzel yerine koyabilmeleri için elimizden geleni yapmaktayız. İlk günden bu yana sayısız öğrenciyi hayata en iyi şekilde hazırlamış olmanın haklı gururu içerisindeyiz.

  Misyonumuz ve vizyonumuz;

  Beylikdüzü Özel Nurtopu Anaokulunun vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda hedefimiz;

  *Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve özdisiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan,

  *Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,

  *Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,

  *Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,

  *Çocukların bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim odası, sanat odası, müzik odası gibi alanlar oluşturabilen,

  *Aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam/oyun alanı konularında uluslararası standartlara uyan ve yeni standartların geliştirilmesi için yol gösteren,

  *Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan,

  *Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,

  *Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,

  *İstanbul ilinde bulunan tüm anne ve babaların çocuklarını, gerek fiziksel koşullar gerekse eğitim açısından, okulumuza kaydettirmek için çaba sarfettiği,

  *Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,

  *Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,

  *Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,

  *Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren,bir okul olmaktır.

  

 HAKKIMIZDA